Fog & Mørup - Lampist.dk

Oplysning om danske lamper
Gå til indhold
Fog & Mørup Historie
     Ansgar Fog og Erik Mørup møder hinanden første gang i 1902, da Mørup får komis plads hos købmand Marinus Kock i Århus efter endt soldatertjeneste og her arbejder Fog i forvejen. De deler tagværelse og bliver gode venner. Ansgar starter egen forretning 1. Juli 1904, efter han har købt et varelager med petroleumsbrændere, gasbrændere og gas og vandslanger og en del andre ting, samt 2 agenturer på vægte og porcelæn.

De indskyder begge 3000 kr. og firmaet får adresse i Fiskergyde i Århus. Mørup starter i firmaet i august samme år, de er da begge 24 år gamle og ved nytår 1905 sender de besked ud til deres kunder, at firmaet fremover hedder ”Fog & Mørup”. Erik Mørup er den som køber ind og Ansgar Fog har det store salgstalent.

I begyndelsen af 1906 får Fog & Mørup tilbudt at overtage et firma, Jacob Holmblad og Co Eftf. i København for 21.000 kr. og Mørups far, som lige har solgt sin gård for næsten det samme beløb låner dem pengene. De flytter herefter hele forretningen fra Århus inklusiv deres trofaste bydreng Jørgen til København, hvor de flytter ind i de medfølgende lokaler på Vimmelskaftet 38. Disse bliver dog for små i 1909, hvorefter de flytter ind på Nørregade 7. På dette tidspunkt har de 12 ansatte. Varene i forretning bestod af petroleums- og gasbelysning. Kogeapparater, bl.a. Primus-apparater og varmeovne samt forskellige isenkram- og køkkenudstyrsartikler. I 1913 overtager de Brdr. Dahls afdeling for elektriske artikler, da de godt kan se at det er ved at være slut med at bruge petroleums- og gasbelysning i de små hjem og at det ville være det elektriske, som var fremtiden.

Den 1. April 1915 blev Fog & Mørups Fabrik startet som et lille værksted bag deres pakkeri i Nørregade, til trods for at Ansgar Fog og Erik Mørup tidligere havde været rørende enige om, at de ville leve og dø som grossister. Det første stykke tid gik arbejdet dog med oppudsning og reparationer af lysekroner. Inden året var omme kunne de dog præsentere deres første lysekrone af ”egen avl”. Allerede året efter må de dog flytte fabrikken til 2 etager i bagbygningen på Skt. Pederstræde 34, herefter tager produktionen af lamper og lysekroner fart og pladsen bliver hurtigt for begrændset. I 1918 køber de fabriksbygningen på Ndr. Fasanvej 108/Holger Danskesvej 91 på Frederiksberg, der efter nødvendig ombygning og installation af moderne maskiner står færdig til indflytning i april 1919.

Fog og Mørup har allerede fra 1910 en tantième ordning (overskudsbonus) med deres medarbejdere og er en af de første virksomheder i Danmark, som indfører udbyttedeling (overskudsdeling) til medarbejderne allerede  i 1918. Denne aftale løber 25 år frem til 1943, hvor den bliver lavet om til en alderdomspension.
Der blev skrevet om F&M, at ”udbyttedelingen” hos det københavnske Fogh og Mørup er udslag af ejerens idealisme – praktisk idealisme hedder det med et aktuelt udtryk, idet Mørups erfaring er, at arbejderne under denne ordning ”viser omhu med materiale og værktøj”. Erik Mørup skrev bøger og artikler om udbyttedeling, bl.a. ”Erfaringer om udbyttedeling: en vej til kompagniskab mellem arbejde og kapital” i 1924 og i 1927 bogen ”Demokratisk  Kapitalisme”. Derudover skriver han et indlæg i Nationaløkonomisk Tidsskrift i 1925 med titlen ”Arbejde og Kapital”. Fog & Mørup havde mange goder til deres ansatte, herunder foredrag på fabrikken, tilbud om gennemgang af banktilbud, samt sportsarrangementer for de ansatte.

NEFA og Fog & Mørup indgår i slutningen af 1920'erne en aftale om, at NEFA skal producere en billig cykellygte for Fog & Mørup, men det er på betingelse af, at Fog & Mørup mindst skal bestille 5.000 stk. det første år. Dette syntes Erik Mørup er rigtig mange, men han og Fog troede på det og allerede det første år sælger de 14.000 stk. Dette gør, at de overgår NEFA´s egen produktion til andre forhandlere, men gør også at NEFA får råd til nye maskiner og produktionsmetoder. Deres samarbejde forsætter i mange år til glæde for begge parter.

I 1927 oprettes en radioafdeling, ledet af J. Nyholm.

Fra midten af 1920érne begynder lysekronerne at ændre udseende. De bliver nu fremstillet med arme og vender lyset opad, dog stadig med slebne eller farvede glas, hvor der ikke var gjort det store ud af æstetikken. Fog og Mørup overtager i 1928 det ansete firma Tvermose & Albrahamsons lysekrone afdeling, hvorved de får både en værdifuld modelsamling og de engagerer også firmaets kunstneriske leder. Dette gør, at de ønsker at lægge en ny stil, hvor æstetik og kvalitet bliver sat i højsædet og hvor der bliver lavet lysdesign, som ikke blænder (nok også efter PH har lavet den blændfri lamper). Erik Mørup udtaler om det nye lys: ”Der er ogsaa en stadig dybere forstaaelse af, hvad øjnenes velfærd betyder for menneskets hele velbefindende, baade æstetisk og fysisk”. De laver et slogan som hedder ” Stil og kvalitet uanset prisen”. I denne periode udvikler Fog & Mørup flere patenter, hvor de bruger flere af dem i produktionen af FM Patentglas. I 1935 deltager de på Verdensudstillingen i Bruxelles og får tildelt guldmedalje for deres FM Patentglas.

Den 19. Maj 1930 dør Ansgar Fog efter kort tids sygdom. Erik Mørup kalder repræsentant Alfred Emanuel Gillesberg hjem og indsætter ham som inspektør. Han viser særlige evner for organisation og er med ved den efterfølgende reorganisation og rationalisering af virksomheden. Han bliver senere udnævnt til prokurist og er Erik Mørups nærmeste medarbejder og stedfortræder. Alfred Emanuel Gillesberg bliver Fog & Mørups direktør i 1948.

I 1937 begynder Fog & Mørup at producere Kongelyslampen, der var designet af billedhuggeren og maleren fra det Kgl. Kunstakademi - Niels Rasmussen Thykier. Han havde tegnet den tilbage i 1928. Kongelyslampen fik sit navn fordi den første lampe blev givet til Kong Christian d. 10 på hans 25 års regeringsjubilæum.
Denne lampe er produceret siden 1928 og frem til 2004 og er lavet i en 10 – 11 forskellige versioner fra henholdsvis Thykier´s og Fog & Mørup´s hånd.

Krigen fik selvfølgelig stor indflydelse på produktionen, da der var materialemangel og man lavede lamper af zink, ligesom mønterne under krigen. Og det meste af tiden gik man bare og ventede på at krigen skulle slutte, så man kan komme i gang igen.

<
 
>
<
 
>
<
 
>
Tilbage til indhold